Izrada i montaža nadgrobnih spomenika

Izrada nadgrobnih spomenika kod klesara je samo poslednja karika u složenom procesu eksploatacije, transporta te grube i fine obrade kamena za nadgrobni spomenik. Masivni granitni blokovi se iskopavaju u granitnim rudnicima, najčešće u Africi, nakon čega se u velikim količinama transportuju u Europu. Italija jedan od najvećih uvoznika ali i proizvođača kamena za ove namjene.

Kako je trgovina granitom veoma unosan posao, mreža trgovaca i distributera je razvijena širom Europe pa tako i na području bivše nam države.